I. Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zasady, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”).

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

II. Twoja prywatność jest dla nas ważna

W każdym czasie chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszego Sklepu. Możesz mieć pewność, że:

- przestrzegamy obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;

- wszystkie podane przez Klienta informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

- chronimy dane osobowe od strony technicznej - przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.

- nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami wyłącznie w celu realizacji transakcji kupna-sprzedaży (np. Poczta Polska, profesjonalne firmy kurierskie, itp.). W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w ramach naszego Sklepu współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

III. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Czyściutko z siedzibą w Warszawie, ul. Icchaka Lejba Pereca 13/19 lok. 820, 00-849 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536142, NIP: 527-27-26-630, REGON: 360435147,.


IV. Kiedy i w jakich okolicznościach pozyskujemy dane osobowe od naszych Klientów ?

Każdy Klient może przeglądać naszą stronę bez ujawniania swoich danych osobowych.

V. Na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe naszych Klientów?

- Fundacja Czyściutko jako administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

- Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia w każdym czasie, w ramach swojego Konta lub poprzez zgłoszenie takiego żądania pod adres e-mail kontakt@pijewodezkranu.org;

- Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, marketingu produktów i usług własnych Fundacja Czyściutko oraz bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Fundacja Czyściutko produktach i świadczonych usługach. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Fundacja Czyściutko

VI. Informacja handlowa

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas lub naszych kontrahentów działalnością komercyjną mogą być przesyłane Klientom w formie Newslettera wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

VII. Kto oraz w jakich okolicznościach ma prawo dostępu do danych osobowych?

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundacja Czyściutko oraz możliwość ich poprawienia, uaktualnienia, uzupełnienia, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

VIII. Jakie stosujemy zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych naszych Klientów?

Stosujemy środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Z istotnych zabezpieczeń możemy wymienić m.in. szyfrowanie transmisji (https) oraz szyfrowanie haseł.

IX. Pliki Cookies

Szczegółowe zasady korzystania przez nas z technologii plików Cookies zostały opisane w Polityce plików Cookies dostępnej pod adresem: http://pijewodezkranu.org/cookies.html. Nasze pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

X. Aplikacja iOS

Aplikacja Piję Wodę z Kranu korzysta z wtyczki Apple HealtKit

XI. Zmiany w Polityce Prywatności

Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

- zmiana przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Fundacja Czyściutko lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

- zmiana sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

- zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych droga elektroniczną przez Fundacja Czyściutko

Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że w ramach serwisu http://http://sklep.pijewodezkranu.org umieścimy informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

Pamiętaj, że jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na oferowany przez Fundacja Czyściutko najwyższy poziom ochrony danych osobowych.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 21.10.2014 r.

XII. Pytania i kontakt

Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, albo jeśli masz jakieś pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@pijewodezkranu.org.